Både hundar och vargar har känsla för orättvisa

Hundar och vargar har samma känsla för orättvisor, visar ny forskning. Detta beteende har man tidigare sett hos hundar, men nu visar man att det är en egenskap som hunden troligen ärvt av en gemensam förfader med vargen, snarare än något som tillkommit när hunden domesticerades, menar forskarna.

Att vi människor generellt har en känsla för orättvisor är det inte många som skulle säga emot. Det lär ha varit evolutionärt gynnsamt att hålla koll på vilka som behandlar en illa för att veta vilka man ska samarbeta med.

Tidigare forskning har visat att människoapor som schimpanser också ser ut att ha en känsla för orättvisor. Och redan 2008 kunde man visa att samma förmåga troligen återfinns hos hundar.

vargwebb-jpg

Vargen i förgrunden trycker på knappen för att få mat, medan vargen i bakgrunden ser på.

Foto: Rooobert Bayer

 

Vargar gillar inte heller ”fuskare”

I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Biology, har forskare kunnat se att även vargar har den här ”orättvisekänslan”.

Man lät uppfödda vargar och hundar trycka på en stor knapp i en anordning som gav mat som belöning.

Två individer från varje art testades åt gången, hundar för sig och vargar för sig, där den ena placerades i ett hägn med mat-maskinen, medan den andra placerades i ett hägn intill.

Ibland fick bägge individer mat, och ibland fick bara hunden i ena hägnet mat. Vid de tillfällen då individen som tryckte på knappen märkte att mat bara delades ut till individen i hägnet intill, dröjde det inte länge innan frustrationen kom.

Ju högre social status hundarna och vargarna som inte fick mat hade, desto mer missnöje visade de.

– Vid något tillfälle tror jag till och med den frustrerade individen slog sönder maskinen. Den här frustrationen uppvisades inte alls i samma utsträckning när en varg eller hund stod ensam i sitt hägn och tryckte utan att få mat, säger Jennifer Essler, forskare på Universitetet för Veterinärmedicin i Wien, och en av forskarna bakom studien.

Husdjurshundar mindre känsliga för orättvisa

Vidare kunde forskarna visa att hundarna visade prov på en sorts kvalitativ orättvisa, vilket i det här fallet innebär att de visade frustration när matportionerna var mindre i jämförelse med matportionen individen i hägnet intill fick.

– Den här känslan för kvalitativ orättvisa har man inte lyckats visa att traditionella husdjurshundar har.  Detta skulle kunna bero på att hundar som vi lever tillsammans är mer benägna att vilja arbeta med oss och därför kan man tänka sig att de tolererar en sorts orättvisa, när de jämför sig med oss människor, säger Jennifer Essler.

Källa: svt.se. Foto: Istock Photo