Avhandling från Karolinska institutet om vårdhundar

Besök av vårdhund kan lindra och vara ett personcentrerat alternativ för äldre personer med Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling vid Karolinska institutet.

Personer med alzheimer uttrycker sig ibland genom symtom och beteenden som är svåra att hantera för både dem själva och de som vårdar dem. Här har terapihundar visat sig vara till nytta för att öka välbefinnandet och minska symtomen. I dag erbjuds vårdhund på remiss i ett flertal av landets kommuner.

Syftet med den aktuella avhandlingen vid Karolinska institutet var att få en djupare förståelse för vårdhundens inflytande på personer med Alzheimers sjukdom. Forskaren har filmat deltagarnas möten med vårdhund, intervjuat hundförare och vårdpersonal samt bland annat mätt aktivitets- och sömnkurvor. Resultatet visar att mötet med en vårdhund kan ge en stunds andrum från sjukdomen. Den äldre personen börjar prata om sig själv och livet, både i nutid och dåtid. Han eller hon distanserar sig från symtomen och kan visa sig som en person som fungerar tillsammans med hunden.

Källa: www.aldreicentrum.se, 2016-02-15