Allt fler hundar skadas av vildsvin

Varje år skadas och dödas ett hundratal hundar av vildsvin, och som värst är det under perioden oktober till januari. Sedan 2013 har antalet vildsvinsskadade hundar mer än tredubblats i antal, enligt ny statistik från Folksam.

Det har skett en tydlig ökning av vildsvinsskador de senaste fem åren, och varje år sker en tydlig ökning av vildsvinsskador från oktober månad, för att sedan toppa i januari. Det hänger samman med jaktstart, men även med att hundarna får springa löst under den här tiden på året.

I Folksams undersökning är det en tydlig övervikt på vildsvinsskadade hundar i södra Sverige, med Skåne, Kalmar och Kronobergs län i topp. De står för en tredjedel av alla inrapporterade skador och dödsfall.

Att det framför allt är i södra Sverige som skadorna sker är logiskt, sett till var vildsvinen finns och var vildsvinsjakten är vanligast förekommande.

Det är framför allt blandrashundar, wachtelhundar och jämthundar som skadas av vildsvin. De är även tydligt i topp bland dödade hundar tillsammans med hundrasen plott. Dock har andelen dödade hundar minskat de senaste fem åren även om skadorna blivit fler.

Hundarna får framför allt skärsår efter betarna, eller bitsår. Allvarliga skador kan uppstå om sårskadan går långt in i buken eller bröstet eller om en artär eller ven skadas. Då vildsvinen är stora kan de även orsaka krosskador.

Källa: folksam.se