Sverige arbetar för stärkt djurskydd


Sverige arbetar för stärkt djurskydd
(18 juni, 2012 10:10)
På måndagen den 18 juni träffas EU:s jordbruksministrar i Luxemburg för ett möte om framtidens landsbygdspolitik och en gemensam djurskyddsstrategi. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (se bild) för Sveriges talan under rådet.

– Sverige driver på för ett starkare djurskydd i hela EU. Jag vill bland annat se en maxtid på 8 timmar för transporter av djur. Det har vi i Sverige och det tycker jag ska gälla i alla länder, säger Eskil Erlandsson.

Landsbygdens utveckling ska också diskuteras under rådet. Det gemensamma landsbygdsprogrammet föreslås ha tre övergripande mål,

förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket
hållbar förvaltning av naturresurser och klimatinsatser
en balanserad geografisk utveckling
– Jag är mån om att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt på landsbygden. Det är bonden och de gröna näringarna som ger oss grön energi, förnybara drivmedel och vår livsviktiga mat som ska räcka till allt fler. Att stärka landsbygden och den gröna omställningen är viktigt för Sverige och hela EU, säger Eskil Erlandsson.

Läs mer om ministerrådet:
http://www.regeringen.se/sb/d/6716/a/194983
Foto: Regeringskansliet

En webbprodukt av zebramedia.se