Rabies


Rabies
(30 maj, 2011 08:51)
Rabies är en virussjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Världshälsoorganisationen WHO räknar med att ca 30 000 – 70 000 människor avlider av sjukdomen årligen. Rabies är vanligast förekommande i Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika. Sjukdomen är tämligen vanlig i Östeuropa, men mer ovanlig i västra och centrala Europa. Sverige räknas som rabiesfritt sedan 1886. Hund är en av de främsta smittöverförande djurarterna, tillsammans med räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. I Moskvaregionen har rabiessmittan ökat påtagligt de senaste åren i takt med mårdhundens utbredning. Denna djurart sprider sig snabbt över Europa och stora insatser görs för att förhindra att mårdhunden etablerar sig i Sverige.

Smitta sker genom att saliv överförs via bett eller slickning på sår eller slemhinnor. Rabies kan ha en lång inkubationstid, men när symptom har inträtt uppvisar sjukdomen full dödlighet och den drabbade avlider inom ca 14 dagar. I Sverige har två personer avlidit i sjukdomen under de senaste 30 åren, båda utlandssmittande via hund.

Många hundägare har säkert som barn läst boken om
Old Yeller, den tappra hunden som räddar sin familj men
 går ett tragiskt slut till mötes då han smittas av rabies.

Det finns ett vaccin som ges i förebyggande syfte och som även fungerar på redan infekterade individer om det tas tidigt i sjukdomsförloppet. Det är därför viktigt att kontakta läkare om man blir riven eller biten av ett djur utomlands.

Det viktigaste sättet att skydda sig mot rabies är att man vid utlandsresa låter bli att klappa okända däggdjur. Förlorad rädsla för människor är ett av symptomen hos smittade djur, vilket medför att de ofta söker sig till bebodda trakter. Sjukdomens symtom är mycket otrevliga och innebär ett stort lidande för de som drabbas. Det här är en sjukdom att ta på största allvar!

Symtom hos hund
De första symtomen hos hund är ett förändrat temperament. Hundar som normalt är vänliga blir bitska och osäkra medan skygga hundar kan bli tillgivna. Efter några dagar utvecklas sjukdomen till en aggressiv form eller en stum form. Vid den aggressiva formen blir djuret rastlös, pupillerna vidgas, djuret har en aggressiv blick samt biter människor och djur eller rakt ut i tomma luften. Djuren kan äta stenar, stickor etc. Det aggressiva stadiet avtar efter några dagar och ersätts av konvulsioner och förlamning och slutligen dör djuret. Vid den stumma formen förblir hunden tyst, är inte lättretad och biter endast om den blir provocerad. Hunden är slö och gömmer sig ofta. Bakbenens muskulatur och käkar kan förlamas, tungan hänger utanför munnen och saliven droppar. Hunden blir oförmögen att äta och dricka. Förlamningen tilltar och djuret dör vanligen av att andningsmuskulaturen förlamas.En webbprodukt av zebramedia.se