Nya regler vid import


Nya regler vid import
(07 februari, 2012 17:23)
När du tar med dig en hund eller katt till Sverige finns det regler som du måste följa. Reglerna skiljer sig beroende på varifrån ditt djur kommer och kan delas in i fyra huvudområden:

• Hund eller katt från Norge
• Hund eller katt mellan Danmark och Bornholm via Sverige
• Hund eller katt från ett annat EU-land
• Hund eller katt från ett land utanför EU

Tullverket informerar övergripande om regler som är viktiga för dig som reser med djur. Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information.
Läs mer här

Det är viktigt att djur som reser över gränserna inte för med sig smittsamma sjukdomar och att otillåten handel motverkas. För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.
Läs mer här
En webbprodukt av zebramedia.se