Vinst från försäkringsbolag ska främja forskning


 Vinst från försäkringsbolag ska främja forskning
(27 augusti, 2012 13:24)
Sveland Djurförsäkringar har startat en stiftelse som ska främja vetenskaplig forskning till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som ett medicinskt perspektiv. Ett grundkapital på en miljon kronor samt vinster från försäkringsbolaget finansierar stiftelsen, Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling i enlighet med stiftelsens syfte kan ansöka om bidrag.

Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet syftar till att främja vetenskaplig forskning som är till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som medicinskt perspektiv. Stiftelsen ska främja utvecklandet av rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning.

Stiftelsen har fått ett grundkapital som uppgår till en miljon kronor. Därutöver ska Sveland Djurförsäkringar årligen föra över en andel av sin vinst efter skatt till stiftelsen. Det är också möjligt för andra att skänka gåvor och bidrag. Till exempel kan Svelands kunder välja att överföra utbetald ersättning från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen.

Att söka stipendium
Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2012. Minsta belopp som ansökan får avse är 25 000 kronor.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Henriksson
, vd Sveland Djurförsäkringar
0730-33 34 80, anette.henriksson@sveland.se

Cecilia Hollerup, ordförande Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet
0708-29 33 36, cecilia.hollerup@holleruppartners.se

En webbprodukt av zebramedia.se